Prosimy czekać... Płatność jest realizowana.
Prosimy nie wyłączać okna przeglądarki.

REGULAMIN 


1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem hamptonsandmore-co.com (zwanego dalej Sklepem) jest:  Hamptons and more spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze NIP 7393927937 i REGON 383434799, KRS 0000787560, zwana dalej Sprzedającym.

Dane Kontaktowe:
Hamptons and more sp. z o.o.
ul. Brylantowa 2
10-698 Olsztyn
e-mail: kontakt@hamptonsandmore.pl,
numer telefonu: +48 607371917

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową artykułów wyposażenia wnętrz, w tym mebli, oświetlenia, tekstyliów i dodatków za pośrednictwem sieci Internet, skierowaną do pełnoletnich osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, zwanych dalej Klientem.

1.3. Informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Produkty przedstawione na zdjęciach mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zamówienie składane na stronie Sklepu jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.

2. OFERTA
2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach Sklepu, bądź prowadzania w nich zmian.
2.4. Ceny podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te podane są w formularzu zamówienia.

3. ZAMÓWIENIE
3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie hamptonsandmore-co.com
3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.
3.3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu środków z tytułu zakupu oraz kosztów dostawy na rachunku Sprzedającego.
3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli:
a) formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) w przypadku braku zaksięgowania środków w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że Klient ustali ze Sprzedającym dodatkowy termin zapłaty.
3.5. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Klienta oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Klient dokonał zapłaty lub ustalenia z Klientem dodatkowego terminu realizacji zamówienia.
3.6. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest powiadomienie o tym Sprzedającego drogą mailową lub telefoniczną oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
3.7. Dokonywanie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail: kontakt@hamptonsandmore.pl
3.8. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@hamptonsandmore.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane – w takim przypadku, jeśli Klient jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

4. DOSTAWA
4.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
4.2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD. Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmę, z którą współpracuje sklep internetowy hamptonsandmore-co.com, dostępne są na stronach przewoźnika.
4.3. Koszty dostawy:
W przypadku zamówień o wadze do 30 kg, koszt wysyłki jest podany w zamówieniu i jest to zwykle 25 zł dla paczek o standardowych wymiarach; 
W przypadku zamówień przekraczających wagę 30 kg, koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.
4.4. Czas realizacji zamówienia: Pakowanie i wysyłka odbywa się do godziny 15:00 każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku, jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie na rachunku Sprzedającego.
Po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, szczególnie delikatne przedmioty nie są wysyłane w piątki, w celu skrócenia czasu przetrzymywania przesyłek w sortowni firmy kurierskiej i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia ich zawartości.
W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się, o czym Sprzedający informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.
4.5. Niektóre produkty dostępne są wyłącznie na zamówienie, a czas realizacji podany jest na stronach dotyczących tych produktów.

5. PŁATNOŚĆ
Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym hamptonsandmore-co.com mogą być realizowane przez Kupującego w następujący sposób:
a) przelew krajowy na konto bankowe Hamptons and more sp z o.o.  numerze:

PL06 1050 1764 1000 0090 8062 1676 ;

b) za pomocą płatności elektronicznych Przelewy24.

c) kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP7792369887, Regon 301345068)
 
6. POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
6.2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@hamptonsandmore.pl
Sprzedający bez zwłoki przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail.
6.3. Zwracany towar powinien być wysłany niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wyłącznie na adres:

Hamptons and more sp. z o.o.
ul. Brylantowa 2
10-698 Olsztyn

6.4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu zwróconego towaru, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztem dostawy do Klienta we wskazany przez Klienta sposób.
6.5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Srzedającego ponosi Klient w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient, zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.
6.6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. REKLAMACJE
7.1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu zobowiązany jest sporządzić protokół podpisany przez Klienta oraz kuriera. Po sporządzeniu protokołu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany powyżej.
7.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
7.3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.
7.4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją przez 2 lata od daty zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
7.5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@hamptonsandmore.pl wraz ze zdjęciami wady.
7.6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
7.7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7.8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, na prośbę Sprzedającego, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami, na adres:

Hamptons and more sp. z o.o.
ul. Brylantowa 2
10-698 Olsztyn

Po otrzymaniu zareklamowanego towaru Sprzedający wyśle Klientowi nowy lub naprawiony towar lub niezwłocznie zwróci pieniądze.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
8.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
8.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu firmie kurierskiej, z którą Sprzedający aktualnie współpracuje.
8.4.Sprzedający zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

Agnieszka Białobrzecka

ul. Brylantowa 2

10-698 Olsztyn

Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Sklep hamptonsandmore-co.com ma zabezpieczenie w postaci certyfikatu SSL.

Sklep hamptonsandmore-co.com posługuje się plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

sesji użytkownika,
ostatnio oglądanych produktów,
oddania głosu w ankiecie.

Sprzedający zwraca uwagę, że jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sprzedającego stron internetowych, to nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.Sprzedający zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego  linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych proszę zgłaszać na adres kontakt@hamptonsandmore.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 607371917.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedajacym.
9.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozywającego.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
9.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
9.5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.


© 2016 Hamptons and More co. by Agnieszka Białobrzecka. All Rights Reserved.
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.